Archive for Şubat, 2012

PostHeaderIcon Trabzonspor-Bursaspor maçında teşvik primi iddalarına karşı …

 

TRABZONSPOR –BURSASPOR MAÇINDA TEVK PRM VERLD DDALARINA KARI SAVUNMALARIMIZ

GENEL SUNUM:

ddianamenin 232. sayfasnda 17.04.2011 günü Trabzon da oynanan Trabzonspor-Bursa Spor müsabakasnda ike eylemleri içinde olduumuz iddia edilmitir. ddianameyi tanzim edenler bu iddialarn; Aziz YILDIRIM talimatyla,- Alaeddin YILDIRIM  ve lhan EKOLU’nun giriimleriyle baz Bursasporluoyuncular üzerinden,- lhan EKOLU’ nun, menajer Metin KORKMAZ aracl ile oyuncu SercanYILDIRIM üzerinden,- Alaaddin YILDIRIM’n da Gökçek VEDERSON  ve Sercan YILDIRIMüzerinden gerçekletirdikleri iddia olunmutur.Bu iddialar kabul edilebilir nitelikte deildir. ddialarn dayandklar konuma tapeleri iddialara hiçbir ekilde örtümemektedir. Bunlar tek tek açklamadan önce, bu tapeleri delil kabul eden yarglama makamlarnn nasl büyük bir hata ve hukuki yanl içerisinde olduunu Sayn Mahkemeniz tahtnda tüm kamuoyuna açklamak istiyorum.Delillerin tamamen hukuka aykr usul ve esaslarda temin edildiine dair ben ve müdafilerim çeitli savunmalarda bulunmutuk. Ancak deerlendirmelerinize sunacam bu belge, takip edilen usulün hukuka aykr olmaktan öte olduunu açkça ortaya koymaktadr. Bu belge Teknik Takip ve zleme Büro Amirince 21.04.2011 tarihli resmi belgedir. Belge içeriinin 3. paragrafnda “iletiimi dinleme ve kayt altnda bulunan Alaeddin YILDIRIM isimli ahs “… dedii tespit olunmutur. Bu nedenle de “Alaeddin YILDIRIM’n … nolu tel. in dinlenerek kayda alnmasnn uygun olaca …” denilmektedir.

YAN EMNYET, 21.04.2011 DE TALEP ETT DNLEME VE KAYDA ALMA YAZISINA GEREKÇE OLARAK 24.04.2011 TARHL 3 GÜN SONRAK HENÜZ GERÇEKLEMEM BR KONUMAYI GEREKÇE GÖSTERMEKTEDR. BU U SONUCU DOURUR; YA ALAEDDN YILDIRIM’IN DNLEME VE KAYDA ALMA TARH RESM EVRAKTA SAHTEKARLIK SUÇU LENEREK “ESK TARH” L BELGE GB DÜZENLENM YA DA AL YILDIRIM HÇBR YARGI KARARI OLMADAN DNLENM VE BU DNLEMELERDEN SONRA KARAR ALINMITIR. BZCE HER KS DE KULÜBÜMÜZE VE AHSIMIZA KARI YÜRÜTÜLEN OPERASYONUN NE KADAR GAYR HUKUK OLDUUNU AÇIKÇA GÖSTERMEKTEDR. KALDI K TÜM “DNLEME VE KAYIT ALTINA ALMA TALEP” YAZILARININ TARH BÖLÜMLERNN ELLE YAZILMI OLMASININ DA TESADÜF OLMADII DA AÇIKÇA ORTAYA ÇIKMITIR. (EK-1 NOLU BELGE)

ddianamenin 21 nci sayfas üçüncü paragrafnda, Alaeddin Yldrm’n telefonunun 18.03.2011 tarihinde balad belirtilmitir. Halbuki, 22.03.2011 tarihinde teknik takip ve kayt karar alnmtr. Bu da stanbul Emniyetinin yasal dinleme karar olmadan telefonlar dinlediinin “kendi azlarndan itirafdr”.

Bu hukuka aykrlklar gördükten ve toplanan delillerin hukuka aykr delil niteliinden dolay sadece bu yöndeki bir savunmann bile yeterlilii hukuken kabul görülmesi gereken bir gerçekliktir. Ancak bizlerin esas sorumlu olduuYER FENERBAHÇEL’LERN VE KAMUOYUNUN VCDANLARIDIR. BU NEDENLE BU HUKUKA AYKIRI DELLLERE DAYANAN TÜM DDALARA CEVAP VERMEKTEN KAÇINMAYACAIMI SZ SAYIN MAHKEMENN NEZDNDE TÜM KAMUOYUNA BLDRRM.

lhan Yüksel EKOLU – Ali YILDIRIM’n Bursasporlu oyunculara Tevik Primi verdii iddialarna ilikin açklamalarmz;ddianamedeki ilk tutarsz iddia budur. Bu iddia o kadar mulak ve soyuttur ki hangi oyunculara tevik primi verildii dahi yazlamamtr. Ancak anlalan Sercan YILDIRIM  ve Gökçek VEDERSON kastedilmektedir.

Öncelikle Sercan YILDIRIM ile yaplan ya da yaplmas düünülen transfer giriimi ve bu giriimler neden ve niçin hukuka yada ahlaka aykrdr, anlamakta güçlük çekmekteyim. Sercan YILDIRIM bu maçta oynamamtr ve ilk 11 de dahi deildir. ddia makamna göre Bizler oynamayan bir Bursal futbolcu üzerinden TEVK PRMN DAITMAKTAYIZ? Ya da kendisi oynamasa da Sercan YILDIRIM hangi Bursal oyuncularla görümütür ki tevik eylemi gerçeklemi olsun? Bu kadar aikar olan bir futbol gerçeini ike eylemi olarak tanmlamak Sizce de özel bir çabann ürünü deil midir? Kald ki lhan Yüksel EKOLU ve Alaeddin YILDIRIM 16.04.2011 saat 22:20 deki Samet GÜZEL’le yapt konumadan da anlalabilen 9 numara araymz neden ve nasl göz ard edilmektedir? lhan Yüksel Ekiolu’nun oynamayan bir oyuncunun, transfer konusundaki düüncesini örenmesini istemesi (sezon sonundaki) suç mudur? Bu yönde herhangi bir tape kayd, fiziki takip tutana, görüntü veya herhangi bir delil iddia makamnn elinde mevcut mudur? Bu kadar aikar olan futbol gerçeini ike eylemi olarak tanmlamak sizce de özel bir çabann ürünü deil midir?

Alaeddin Yldrm’n Gökçek Vederson ve Sercan Yldrm üzerinden tevik primi verme iddialarna kar açklamalarmz;ddianamedeki bir dier iddia olan Alaeddin YILDIRIM Tevik primi ve ike iddialar ise trajikomiktir. Öncelikle Sayn makamnzn bilmesi gereken husus Ali YILDIRIM’n Kulüpteki görevinin futbol takm ve futbolcularla birebir ilgilenmek ve yönetimle futbolcular arasnda köprü oluturmaktr. Dolaysyla Bence kulüp içindeki en hassas görev Ali YILDIRIM’ndr. Zira futbolcularn en büyük sorunu alacaklardr ki bu konudaki her türlü çözüm Alaeddin YILDIRIM üzerindedir ve bu tapelerdeki görümeler Gökçek VEDERSON ile dorudan yada dolayl olarak halletmeye çalt, kendisinin 2009-2010 sezonda alamad primlerinden dolay yapaca ikayetini engellemektir. Hatta hatrladm kadaryla bu konuda Serkan AÇAR’ la bire bir görüen Bursaspor Kulüp Müdürünün dahi bilgisi mevcuttur. Buradaki en çarpc hukuki tespit ve ayn zamanda ifadeleri alnan bu kiilerin ve özelikle Gökçek VEDERSON’un emniyette ayn konulara, ayn açklamalar getirdiinin göz önüne alnmas gerekliliidir.

16.04.2011 Tarihinde, saat 22.20 de Alaeddin Yldrm – Samet Güzel arasndaki görüme (Tape :1694)

ddia Makam’nn Emniyetçe yanltldn düündüümüz bir baka husus da Alaeddin YILDIRIM’n Gökçek VEDERSON üzerinden Sercan YILDIRIM’a ve 3 arkadana tevik primi eyleminde bulunulmas iddiasdr. Yine iddia makam bu iddiasn 16.04.2011 saat 22:20 tarihli tapesine dayandrmaktadr. ddiaya göre konumada “3 kiilermi, 9 numarada bu 3 kiinin için de mi? çlerinden çkmyoruz yani” demek suretiyle Ali YILDIRIM’n Gökçek VEDERSON ve 3 Bursasporlu futbolcuyu tevik eylemleri için organize ettii ve bunlarn içinde 9 numara dan Sercan YILDIRIM’ da olduudur. Bu iddia da yine amaca yönelik ve iyi niyetten uzaktr. Burada iddia edilen kiilerin Sercan YILDIRIM ya da 3 Bursasporlu oyuncu olmalar mümkün deildir. Zira tape dikkatlice okunduunda Alaaddin YILDIRIM’n “Pazar Sabah stanbul’da bekliyorum” dedii görülecektir. 17.04.2011 tarihi Pazar günü. Yani Trabzon-Bursaspor maçnn oynand, Bursasporlu oyuncularn muhtemelen kafileyle Trabzon’da bulunduklar gün. Ali Yldrm ile stanbul’da bulumalar mümkün deildir. Bu, Bize kar yaplan ikenin açk bir göstergesidir. Ayrca unutulmamaldr ki, Tevik Primi vermek için ulamaya çaltmz iddia olunan Sercan YILDIRIM 17.04.2011 tarihindeki maçndan önce sadece 03.04.2011 tarihli maçnda takmnda yer almtr. Allahn ne büyük hikmetidir ki o maç Kadköy de oynanan ve 0-0 biten çok önemli puanlar kaybettiimiz Fenerbahçe-Bursaspor müsabakasdr. Ksacas iddia bizlerin Fenerbahçe’den puan alarak mücadelesini esirgemeyen bu oyunculara kendi maçmzda tevik ve ike eyleme teklif etmeyerek ayn oyunculara puanlar kaybettiimiz Trabzonspor’la oynadklar müsabakada tevik pirimi teklif etmek için pelerinden kotuumuzdur. Kald ki unutulmamas gereken 03.04.2011 de oynanan FB müsabakasnda Gökçek VEDERSON’un da yine ad geçen Volkan EN’in de oynaddr. te tüm bu açklamalarn ortaya koyduu gerçek ikenin varldr. Ve bu ike Fenerbahçe ye ve Aziz YILDIRIM’a kar yaplan ikedir.

Ayrca unutulmamas gereken iddia makamnn sonuçtan hareket ederek, çok büyük bir hukuki cinayet ilediinin bu maçta açk bir ekilde görüldüüdür. Zira 03.04.2011 tarihinde hem de Kadköy de oynanan FB- Bursa maçnn sonucu 0-0 olmasayd muhtemelen tüm bu tapelerin o maçn ike delili addedilecei artk çok açktr. Bununla birlikte bu tarihlerde kalp operasyonu geçiren Aziz YILDIRIM’n “1 tek tapeyle”, bu maçn ike tevik operasyonlarn nasl yaptn da Sayn Mahkemenizin takdirlerine sunuyor ve imdi Sizde organize ettiim sözde tevik eylemlerinin muhteem delili yegane tapemi bilgilerinize sunuyorum.

06.04.2011 tarihli saat 17:33 de ki Alaeddin YILDIRIM – Aziz YILDIRIM arasndaki konuma (tape 2442)

Hiçbir yorumda bulunmadan bu ayb sahipleriyle ba baa brakyorum. Öte yandan Alaeddin Yldrm, Gökçek Vederson ve bu iki isim arasnda ike anlamasn salamada araclk ettii iddia edilen tercüman Samet Güzel’in soruturma safhasnda verdikleri ifadeler, ahsm ve Kulübümü türlü iftiralarla zan altnda brakan bu iddia ynnn ne denli mesnetsiz ve hayal ürünü olduunu tek bana ispat etmeye yeterli olacaktr. (EK-2 : Gökçek Vederson, EK-3: Alaeddin Yldrm, EK-4:Samet Güzel fadeleri)

Ayrca bu ifadeler incelendiinde görülecei üzere her üç kiinin de birbirinden habersizce ifadelerine bavurulmu; ancak ne büyük bir tesadüftür ki (!) sorulan her soruya ayn yönde cevap vermilerdir. (Ek-2 , Ek-3, Ek-4) Nitekim bu iddiaya konu tape kaytlar ve bu konuda verilen ifadeler incelendiinde yaplan görümelerin Gökçek Vederson isimli eski futbolcumuzun Kulübümüzden alacakl olduunu iddia ettii mebla konusunda gerçekletirildii hususu izahtan varestedir.

Menajer Metin Korkmaz Araclyla Oyuncu Sercan Yldrm ile Anlatmz ddialarna Kar Açklamalarmz:24.04.2011 tarihli, 11.13’de yaplan Aziz Yldrm – Mehmet ekip Mosturolu görümesi (Tape 2143)

Bu tapede görüldüü gibi Metin KORKMAZ ismine tepki koymaktaym. Çünkü Mehmet TOPUZ’un Kayserispor’dan transferi çalmalar srasnda ahlaki olmayan konular yaadmzdan Metin KORKMAZ’la hiçbir ekilde Kulüp olarak çalma yapmyorduk. Ali KIRATLI bu konuyu iyi bilir. Metin KORKMAZ üzerinden hiçbir çalmann yaplamayacan bu tape göstermektedir. Sezer ÖZTÜRK transferinde hiçbir ekilde menfaat temin etmemitir. Metin KORKMAZ, iki yldan beri Sercan YILDIRIM’ bütün kulüplere biz de dahil olmak üzere transferini yapmak için çalmalar yapmtr. te tüm bu gerçeklerin ortaya koyduu gerçek ikedir ve bu ike Fenerbahçe ve Aziz YILDIRIM’a kar yaplan ikedir.

 

 

 

http://riqfutbol.com/2012/02/22/savunma-trabzonspor-bursaspor/

Kaynak: http://my.sporx.com/blog/trabzonspor-bursaspor-macinda-tesvik-primi-iddalarina-karsi-savunmalarimizSXBLQ12846SXQ

PostHeaderIcon Bursaspor Kırmızıda Geçti


 
nceki Haber

Sonraki Haber Kaynak : sahadan.comBursaspor Krmzda Geti :
Google’da Ara


Bursaspor Krmzda Geti

Kaynak: http://www.ekonomi-haber.com/spor-bursaspor-kirmizida-gecti-64798.html

PostHeaderIcon Bursaspor: 1 – İstanbul Büyükşehir Belediyesi: 0 (İlk yarı)

BURSA Spor Toto Süper Lig’de Bursaspor-İstanbul Büyükşehir Belediyesi maçının ilk yarısı 1-0 ev sahibi takımın üstünlüğüyle sona erdi.

2. dakikada Bursaspor atağında, sağ kanattan hareketlenen Sestak topu arka direğe ortaladı. Pozisyonu iyi takip eden Ozan, topu kale alanına doğru yönlendirdi. Batalla, ayağıyla yumuşattığı topa vurmakta gecikince kaleci Oğuzhan zamanında bir müdahaleyle topa sahip oldu.

3. dakikada İstanbul Büyükşehir Belediyespor atağında Holmen, ceza alanı önünde bulduğu topu yerden kaleye gönderdi. Kaleci Carson, sert gelen topa 2 hamlede sahip oldu.

6. dakikada Bursaspor net bir gol pozisyonundan yararlanamadı. Vederson’un ara pasıyla ceza sahasına giren Sestak kaleci Oğuzhan ile karşı karşıya kalır kalmaz topa yerden vurdu. Meşin yuvarlak direğin hemen yanından auta çıktı.

12. dakikada Bursaspor’un ceza alanı önünden sağ kanattan kazandığı serbest atışı Vederson kullandı. Bu oyuncunun vuruşunda köşeden kaleye giden topu Oğuzhan son anda tokatlayarak kornere çeldi.

14. dakikada Bursaspor’un golü geldi. Sol kanattan kazanılan korner atışını kullanan Batalla topu kale alanına doğru gönderdi. İyi yükselsen N’Diaye’nin kafa vuruşunda top filelere gitti: 1-0.

16. dakikada İstanbul Büyükşehir Belediyesi atağında Holmen’in ceza sahası içinden sert şutunda defansa çarpan top Silva’nın önüne düştü. Bu oyuncunun yerden şutunda köşeden kaleye giden topu Carson iki hamlede yakaladı.

İlk yarı 1-0 Bursaspor’un üstünlüğüyle sona erdi.

Stat: Atatürk

Hakemler: Suat Aslanboğa, İsmail Şencan, M. Cem Hanoğlu

Bursaspor: Carson, Basser, Serdar, Ömer, Vederson, Sestak, Adem, N’Diaye, Ozan, Batalla, Pinto

İstanbul Büyükşehir Belediyesi: Oğuzhan, Cem, Efe, Webo, Ekrem x (Dk. 43 Eren), Mahmut, Doka, Holmen, Marcin Kus, Silva, Zayatte

Gol: Dk. 14 N’Diaye (Bursaspor)

Sarı Kart: Dk. 6 Ömer (Bursaspor), Dk. 10 Webo (İstanbul Büyükşehir Belediyesi)

Kaynak: http://www.haber3.com//bursaspor-1-istanbul-buyuksehir-belediyesi-0-ilk-yari-1204357h.htm

PostHeaderIcon BURSİAD huzura çıktı!

Mumu yakamayınca yardımlarına polis koştu!

olay

Bak şu hırsıza!

olay

Altidore’dan müthiş gol!

olay

CSKA Sofya - Beşiktaş: 1-2

olay

 • olay
 • Mumu yakamayınca yardımlarına polis koştu!
 • Bak şu hırsıza!
 • Altidore’dan müthiş gol!
 • CSKA Sofya - Beşiktaş: 1-2
 • olay

olay

olay

İkibinler kuşağına Seksenler’i anlatmak…

olay

Devler arasında tehlikeli söz düellosu

olay

Açık reklam mı, yerleştirilmiş reklam mı?

olay

Arınç’tan belediyelere hem iltifat, hem ihtar

olay

Metroda yolculuk yapmayı öğrenemedik!

olay

Liderini sınayan parti…

 • Selahattin ADIGÜZELLER
 • Engin ÖZPINAR
 • Adnan BAŞTOPÇU
 • Ahmet Emin YILMAZ
 • Söz SİZDE
 • Yusuf KAYIŞOĞLU

olay

Yine yaptı yapacağını

Mağaza yaş gününü çifte telli ile kutlayınca....

Futbolcular çıplak!

Bikinili Arap devrimi

 • olay
 • Yine yaptı yapacağını
 • Mağaza yaş gününü çifte telli ile kutlayınca....
 • Futbolcular çıplak!
 • Bikinili Arap devrimi
 • olay

olay

Tüzük değişikliğinin geneli üzerindeki görüşmeler tamamlandı

CHP’nin 16. Olağanüstü Kurultayı’nda tüzük değişikliğinin geneli üzerindeki görüşmeler…

’Hiçbir insanımızı sosyal güvencesiz bırakmayacağız’

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik, ’Hiçbir insanımızı sosyal güvencesiz…

’Bursa sporun başkenti olacak’

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin spora ve sporcuya desteklerinin devam ettiğini söyleyen Büyükşehir…

Bursaspor’un acı günü

Bursaspor’un Divan Kurulu üyelerinden Avukat Üstün Alpman hayatını kaybetti.

Kaynak: http://www.olay.com.tr/haber/spor/bursiad-huzura-cikti-96635.html

PostHeaderIcon Bursiad Spor Muhabirleriyle Bir Araya Geldi

(BURSAD) ynetim kurulu yeleri, Bursa spor basnnn ynetici ve muhabirleri ile dzenlenen kahvaltda bir araya geldi.

Bursasporlu Sanayici ve adamlar Dernei

(BURSAD) ynetim kurulu yeleri, Bursa spor basnnn ynetici ve muhabirleri ile dzenlenen kahvaltda bir araya geldi.

BURSAD’n kurulu amac, hedefleri ve bugne kadar yapt almalar hakknda bilgiler veren BURSAD Bakan Turgut Topu, Bursaspor’un yaad ampiyonluk baarsnn kalc olmas ayn zamanda da kalc gelir salanmas iin almalar yaptklarn belirtti.

Bursaspor Divan Kurulu yesi olan ve yeil beyazl kulpte 4 dnem yneticilik yapan Hseyin Bavl’nn vefatndan dolay duyduu znty dile getiren Topu, “Amacmz, sadece Bursaspor’a deil Bursa’daki amatr kulplere de katklar salamak” dedi.

Bursaspor’un Trk medyasndaki lobi eksikliini gidermek iin almalar yapacaklarn belirten Topu, “Hedeflerimizden biri de stanbul ve Ankara bata olmak zere dier ehirlerde derneimizin temsilciliklerini aarak, takmmzn hakkn her alanda savunmak. Asla siyaset yapmayacaz. Siyasi ilere karmadan iin sadece spor tarafnda olacaz. Yeni bir dernek olarak kulbmz ile ilikilerimizi her geen gn pekitiriyoruz” dedi.

– Bursa


Kaynak: http://www.haberler.com/bursiad-spor-muhabirleriyle-bir-araya-geldi-3363085-haberi/

PostHeaderIcon BURSİAD, spor muhabirleriyle buluştu

Bursasporlu Sanayici ve İşadamları Derneği (BURSİAD) yönetim kurulu üyeleri, Bursa spor basınının yönetici ve muhabirleri ile düzenlenen kahvaltıda bir araya geldi.
BURSİAD’ın kuruluş amacı, hedefleri ve bugüne kadar yaptığı çalışmalar hakkında bilgiler veren BURSİAD Başkanı Turgut Topçu, Bursaspor Divan Kurulu üyesi olan ve yeşil – beyazlı kulüpte 4 dönem yöneticilik yapan Hüseyin Bavlı’nın vefatından dolayı duyduğu büyük üzüntü duyduklarını söyledi.
Bursaspor’un yaşadığı şampiyonluk başarısının kalıcı olması aynı zamanda da kalıcı gelirin de sağlanması için çalışmalar yaptıklarını söyleyen Topçu, amaçlarının sadece Bursaspor’a değil Bursa’daki amatör kulüplere de katkılar sağlamak olduğunu ifade etti.
Sporun ekonomisinde ve sosyal tarafında olmayı görev edinmiş bir dernek olduklarını ve özellikle Bursaspor’un Türk medyasındaki lobi eksikliğini gidermek için çalışmalar yapacaklarını belirten Turgut Topçu şunları söyledi:
“Hedeflerimizden biri de İstanbul ve Ankara başta olmak üzere diğer şehirlerde derneğimizin temsilciliklerini açarak, takımımızın hakkını her alanda savunmak. Asla siyaset yapmayacağız. Siyasi işlere karışmadan işin sadece spor tarafında olacağız. Yeni bir dernek olarak kulübümüz ile ilişkilerimizi her geçen gün pekiştiriyoruz. Son olarak Bursa Barosu’nun yaptığı Anayasa çalışmasında, BURSİAD olarak spor hukuku dalında çalışmalarımız devam ediyor.

Kaynak: http://yurthaber.mynet.com/detay/bursa-haberleri/bursiad-spor-muhabirleriyle-bulustu/107475

PostHeaderIcon BURSİAD, spor muhabirleriyle buluştu

Bursasporlu Sanayici ve İşadamları Derneği (BURSİAD) yönetim kurulu üyeleri, Bursa spor basınının yönetici ve muhabirleri ile düzenlenen kahvaltıda bir araya geldi.

BURSİAD’ın kuruluş amacı, hedefleri ve bugüne kadar yaptığı çalışmalar hakkında bilgiler veren BURSİAD Başkanı Turgut Topçu, Bursaspor Divan Kurulu üyesi olan ve yeşil – beyazlı kulüpte 4 dönem yöneticilik yapan Hüseyin Bavlı’nın vefatından dolayı duyduğu büyük üzüntü duyduklarını söyledi.

Bursaspor’un yaşadığı şampiyonluk başarısının kalıcı olması aynı zamanda da kalıcı gelirin de sağlanması için çalışmalar yaptıklarını söyleyen Topçu, amaçlarının sadece Bursaspor’a değil Bursa’daki amatör kulüplere de katkılar sağlamak olduğunu ifade etti.

Sporun ekonomisinde ve sosyal tarafında olmayı görev edinmiş bir dernek olduklarını ve özellikle Bursaspor’un Türk medyasındaki lobi eksikliğini gidermek için çalışmalar yapacaklarını belirten Turgut Topçu şunları söyledi:

“Hedeflerimizden biri de İstanbul ve Ankara başta olmak üzere diğer şehirlerde derneğimizin temsilciliklerini açarak, takımımızın hakkını her alanda savunmak. Asla siyaset yapmayacağız. Siyasi işlere karışmadan işin sadece spor tarafında olacağız. Yeni bir dernek olarak kulübümüz ile ilişkilerimizi her geçen gün pekiştiriyoruz. Son olarak Bursa Barosu’nun yaptığı Anayasa çalışmasında, BURSİAD olarak spor hukuku dalında çalışmalarımız devam ediyor.”

Kaynak: http://www.anadoluhaber.net/bursiad-spor-muhabirleriyle-bulustu-h146703.html

PostHeaderIcon Başkan Altepe: Bursa, Spor Merkezi Olacak

Bursa’da, yazın toz toprak, kışın çamur içinde futbol oynayan amatör kulüplerin yıllardır çektikleri çileden kurtaracak tesisin ilk sahası törenle hizmete açıldı.

Başkan Altepe: Bursa, Spor Merkezi Olacak
Bunu sadece Türk askeri yapar

Osmangazi ilçesi Atıcılar Mahallesi’nde yapılan spor kompleksinin tamamlanan ilk sahasının açılış töreninde konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, Atıcılar Veysel Karani Mahallesi ‘ ndeki eğitim vadisinin yanında yapılan spor kompleksinin gençler açısından önemli olduğunu belirterek, amatör sporun nabzının bu bölgede atacağını söyledi.

Spor kompleksinin tamamlanan ilk sahasında müsabakaların hemen başlayacağını kaydeden Başkan Altepe, “Modern tesislerde amatör spor müsabakalarımız gerçekleşecek. Büyükşehir Belediyesi olarak amatör spora her türlü desteğimizi sürdürüyoruz. Kısa zamanda bu kompleksteki diğer bölümlerin de tamamlanmasıyla, bölge sporun kalbi olacak.” dedi.

Bursa ‘ da gözle görülür bir hareket yaşandığını anlatan Başkan Altepe, “Bursa ‘ yı ve hemşehrilerimizi seviyoruz. Kentin her köşesinde, her semtte 1000 ayrı proje başlattık. Her proje, bulunduğu bölgeye hareket ve dönüşüm yaşatıyor. Adeta seçim maratonundaymışız gibi bu hizmetleri gerçekleştiriyoruz. Kısa zamanda Yıldırım ‘ daki vadide bulunan Vatan Mahallesi spor tesislerinin açılışını yapacak, bilim ve teknoloji merkezinin temelini atacağız. Üst bölgeye de 250 bin metrekarelik Zafer Parkı ‘ nı kazandıracağız. Bursa hızlı bir şekilde gelişip kalkınıyor. Bursa ‘ ya birkaç ay uğramayanlar kenti çok değişmiş görüyor.” şeklinde konuştu.

Başkan Altepe, spor kenti Bursa ‘ yı hedeflerken, Bursa ‘ nın en çok sporcu yetiştiren ve en çok spor yapan kent olmasını da istediklerini dile getirdi. Bursa ‘ da 7 ‘ den 70 ‘ e herkesin spor yapmasını istediklerini vurgulayan Altepe şunları kaydetti:

‘ Tüm mahallelerimizde yaya mesafede spor salonları olsun istedik ve Büyükşehir Belediyesi olarak 40 ‘ ın üzerinde spor salonu, 30 kapalı spor salonu, 9 yüzme havuzu ve değişik branşların yapıldığı salonlar da dahil olmak üzere toplam 95 tesisin çalışmaları başladı ve devam ediyor. Dönem bittiğinde 100 ‘ ün üzerinde tesis Bursa ‘ ya kazandırılmış olacak. Şu anda sporda Bursa ‘ nın rakibi yok. ‘

Her tesisin yeni başarılara mekan olduğunu kaydeden Başkan Altepe, Milli Eğitim Bakanlığı ve amatör spor kulüpleriyle birlikte çalışarak, milli takımlara en fazla sporcu veren şehirlerin başında gelmeyi istediklerini belirtti.

Bursa ‘ nın şu anda sporda Türkiye ‘ de 3. Sırada olduğunu belirten ancak bu rakamın yükseleceğini belirten Başkan Altepe, “Sporun kitlelerle buluşmasını hedefliyoruz. Gençlerimizle birlikte toplu spor etkinlikleri düzenliyor herkese spor keyfini tattırıyoruz. Amatör spor kulüplerinin maçlarını kendi taraftarlarını izlesin istedik. Bursa bu spor tesisleriyle bunu hissedecek.” dedi.

Atıcılar Spor Tesisleri ‘ nin Bursa ‘ daki amatör kümelerin yüzde 50 ‘ sinin ağırlığını karşıladığını anlatan Başkan Altepe, süper amatör küme, 1. ve 2. amatör küme, gençler ligi, u 15-16 maçlarının Atıcılar ‘ da yapıldığını, var olan atletizm platformunun antrenman sahası olmadığı için daha önce uluslararası müsabakalara alınamıdığını ancak kompleks tamamlandığında bu konuda engel kalmayacağını kaydetti.

Atıcılar spor kompleksi tamamlandığında, saha komiserleri, amatör spor kulüpleri, hakem ve gözlemciler derneği ve antrenörler derneğinin de burada bulunacağını söyleyen Başkan Altepe, “Atıcılar spor kompleksi alanı, Bursa il özel idaresi ile yapılan protokol gereği 20 yıl süreyle Büyükşehir Belediyesi ‘ ne tahsis edildi. Spor kompleksi 61 bin metrekare alan üzerine konuşlandırıldı. Üç adet suni çim sahanın ilki kullanıma hazır hale getirildi. Kompleks içinde 3 adet suni çim saha, 12 takımın aynı anda kullanabileceği 3 adet soyunma odası, 100 ‘ er kişilik 3 adet tribün, idari bina, 4000 metrekare atletizm antreman sahası, 230 metre atletizm koşu parkuru, 900 metre koşu parkuru ve 210 araçlık otopark da bulunacak. Atıcılar, Namık Kemal ve Yeşilbağ spor gibi takımlar da buradan yararlanacak. Sporun kalbi Atıcılar vadisinde, Veysel Karani ‘ de atacak. Bursa sporun merkezi olacak.” diye konuştu.

Açılış törenine katılan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik de Bursa ‘ nın güzelliğinin farkedildiğini söyledi. Bursa ‘ da yapılan yatırımlarla kısa sürede Türkiye ‘ nin 3. büyük kenti olacağını anlatan Çelik şöyle devam etti:

‘ Kavşak noktasında bulunan Bursa ‘ da yapılan yatırımlarla kent hızlı bir şekilde mesafe alıyor. Eğitim vadisi ve spor kompleksinin birlikte olması çok anlamlı. Gençlik ya eğitimde ya sporda veya her ikisinde de kendisini gösterecek. Zamanını boşa kullanan bir gençliği onaylamıyoruz. Kentin yerel yöneticilerinin görevi, gençlere hizmet alanlarını ve eğitim yuvalarını açmaktır. Sağlam ve sağlıklı bir nesil yetiştirelim.

Geleceği emanet edeceğimiz gençler, nereden gelip nereye gideceklerini bilsinler. Türkiye ‘ de spor alanında yapılanların ulusal medyada da dillendirilmesi güzel bir durum. Ülkemizin kıymetini bilelim. Bu ülkede, huzur, hizmet ve itibar var. Yereliyle geneliyle bu ülkede hayatlarını aziz millete vakfeden yöneticiler var. Siz ne kadar övünseniz ve biz de ne kadar hizmet etsek azdır.

Başkaları iflaslarla uğraşırken, biz dünya sıralamasındaki yerimizi daha da yükselteceğiz. Gelecek gençlerin omuzlarınızda. Bugünden itibaren sağlıklı bünyeye sahip olmak için elden geleni yapmalıyız. ‘

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar ise Bursa ‘ nın değerleriyle cazibe merkezi olduğunu belirterek, “Bursa, spor yatırımlarıyla Türkiye ‘ nin önde gelen şehirleri arasında yer alıyor. Bursa ‘ yı sporda da marka kent haline getiriyoruz. Spora desteklerimiz artarak sürecek. Sağlıklı nesiller burada yetişecek, başarılı gençler kentimizi ve ülkemizi başarıyla temsil edecekler.” dedi.

Bursa Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanvekili Ersin Yılmaz da Bursa ‘ da son yıllarda spor tesislerinin artmasının önemli olduğunu belirterek, Bursa ‘ nın ‘ 2020 Olimpiyatları ‘ na ev sahipliği yapma hedefine doğru emin adımlar attığını söyledi.

Yılmaz, “Artık spor adamlarının başarı için mazereti kalmadı. Yöneticilerimiz Bursa ‘ yı spor tesisleriyle donatıyor. Bu tesisleri kazandıranlara 187 amatör spor kulübü ve 500 bine yakın gencimiz adına çok teşekkür ediyoruz.” şeklinde konuştu.

AK Parti Bursa Milletvekili Tülin Erkal Kara ile ilçe belediye başkanları, il genel meclis üyeleri, muhtarlar, amatör spor kulüpleri sporcuları ve vatandaşların da yoğun katılım gösterdiği açılış töreninde, Bakan Çelik ve Başkan Altepe, penaltı atışı yaptı.

Namık Kemal,  Bursa,  Çelik,  Eğitim,  Faruk Çelik,  Milletvekili,  Milli Eğitim Bakanlığı,  Mustafa Dündar,  Osmangazi,  Recep Altepe,  Sosyal Güvenlik,  Spor,  Türkiye,  Vatan,  Veysel Karani,  Amatör,  Gençlik

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER

 • 26 Şubat  2012 Pazar – 16:42

  Hocalı Katliamına Taksim’de Dev Protesto

  Ermenistan yönetimine bağlı silahlı grupların Dağlık Karabağ Bölgesindeki Hocalı Kasabası’nda yüzlerce Azerbaycan vatandaşını katletmesinin yirminci yıldönümünde Taksim Meydanı’nda kitlesel bir protesto gösterisi yapılıyor….

 • 26 Şubat  2012 Pazar – 16:38

  Adalet Bakanlığı, Pozantı Çocuk Cezaevi’ne Müfettiş Gönderdi

  Adalet Bakanlığı, Pozantı Çocuk Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nun doluluk oranının yüzde 71,2 olduğunu bildirerek, iddialar üzerine cezaevine müfettiş gönderildiğini duyurdu….

 • Şahin: Türk Milleti, Barışın, Sevginin, İnsani Değerlerin Sadece Sigortasıdır

  26 Şubat  2012 Pazar – 16:38

 • Ünlü Oyuncu Öldü

  26 Şubat  2012 Pazar – 16:36

 • Kosova’da Muhalefet Protesto İçin Sokaklara Çıkıyor

  26 Şubat  2012 Pazar – 16:35

Kaynak: http://www.beyazgazete.com//haber/2012/2/11/baskan-altepe-bursa-spor-merkezi-olacak-1049094.html

PostHeaderIcon Amatör Futbola Devrim Niteliğinde Tesis

Futbol oynayan amatr kulplerini yllardr ektikleri ileden kurtaracak tesisin ilk sahas trenle hizmete ald.

Bursa Bykehir Belediyesi tarafndan yaptrlan, yazn toz toprak, kn amur iinde futbol oynayan amatr kulplerini yllardr ektikleri ileden kurtaracak tesisin ilk sahas trenle hizmete ald.

Bursa’nn spor kenti olmas hedefiyle spor yatrmlarn bir bir faaliyete geiren Bykehir Belediyesi tarafndan Atclar’da yaplan spor kompleksinin tamamlanan ilk sahasnn al treninde konuan Bykehir Belediye Bakan Recep Altepe, Atclar Veysel Karani Mahallesi’ndeki eitim vadisinin yannda yaplan spor kompleksinin genler asndan nemli olduunu belirterek, amatr sporun nabznn bu blgede atacan syledi. Spor kompleksinin tamamlanan ilk sahasnda msabakalarn hemen balayacan kaydeden Bakan Altepe, “Modern tesislerde amatr spor msabakalarmz gerekleecek. Bykehir Belediyesi olarak amatr spora her trl desteimizi srdryoruz. Ksa zamanda bu kompleksteki dier blmlerin de tamamlanmasyla, blge sporun kalbi olacak” dedi.

Bursa’da gzle grlr bir hareket yaandn anlatan Bakan Altepe, “Bursa’y ve hemehrilerimizi seviyoruz. Kentin her kesinde, her semtte 1000 ayr proje balattk. Her proje, bulunduu blgeye hareket ve dnm yaatyor. Adeta seim maratonundaymz gibi bu hizmetleri gerekletiriyoruz. Ksa zamanda Yldrm’daki vadide bulunan Vatan Mahallesi spor tesislerinin aln yapacak, bilim ve teknoloji merkezinin temelini atacaz. st blgeye de 250 bin metrekarelik Zafer Park’n kazandracaz. Bursa hzl bir ekilde geliip kalknyor. Bursa’ya birka ay uramayanlar kenti ok deimi gryor” eklinde konutu.

“Bursa dnyada nc oldu”

Bursa’nn yaz aylarnda ‘Yeil Bursa’ adna yakr bir atmosfere brneceini de anlatan Bakan Altepe, “Bursa, yaanabilir, salkl bir kent olma yolunda emin admlar atyor. Bu dnemde Bursa konuulacak dedik, Bursa konuuluyor. Rayl sistemler, turizm ve spor olmak zere 3 hedefimiz vard. Ulalabilir bir Bursa hedefiyle ktmz yolda, rayl sistemlerde dnyann en nemli kenti olma noktasnda 2 ylda emin admlar attk. Turizmde 270 projeyi balattk. Bursa, u anda dnyann nderi, nc bir ehir. Trkiye’deki byk etkinliklerin yan sra dnya apndaki etkinliklere de Bursa nclk ediyor” diye konutu.

“7’den 70’e herkes spor yapacak”

Bakan Altepe, spor kenti Bursa’y hedeflerken, Bursa’nn en ok sporcu yetitiren ve en ok spor yapan kent olmasn da istediklerini belirterek, “Bu ortamda yetimi disiplinli bir genlik oluturmay hedefliyoruz. Bursa’da 7’den 70’e herkesin spor yapmasn istiyoruz. Tm mahallelerimizde yaya mesafede spor salonlar olsun istedik ve Bykehir Belediyesi olarak 40’n zerinde spor salonu, 30 kapal spor salonu, 9 yzme havuzu ve deiik branlarn yapld salonlar da dahil olmak zere toplam 95 tesisin almalar balad ve devam ediyor. Dnem bittiinde 100’n zerinde tesis Bursa’ya kazandrlm olacak. u anda sporda Bursa’nn rakibi yok” dedi.

Her tesisin yeni baarlara mekan olduunu kaydeden Bakan Altepe, Milli Eitim Bakanl ve amatr spor kulpleriyle birlikte alarak, milli takmlara en fazla sporcu veren ehirlerin banda gelmeyi istediklerini belirtti. Bursa’nn u anda sporda Trkiye’de 3. Srada olduunu belirten ancak bu rakamn ykseleceini belirten Bakan Altepe, “Sporun kitlelerle bulumasn hedefliyoruz. Genlerimizle birlikte toplu spor etkinlikleri dzenliyor herkese spor keyfini tattryoruz. Amatr spor kulplerinin malarn kendi taraftarlarn izlesin istedik. Bursa bu spor tesisleriyle bunu hissedecek” dedi.

Zengin spor kompleksi

Atclar Spor Tesisleri’nin Bursa’daki amatr kmelerin yzde 50’sinin arln karladn anlatan Bakan Altepe, sper amatr kme, 1. ve 2. amatr kme, genler ligi, u 15-16 malarnn Atclar’da yapldn, var olan atletizm platformunun antrenman sahas olmad iin daha nce uluslararas msabakalara alnamdn ancak kompleks tamamlandnda bu konuda engel kalmayacan kaydetti.

Atclar spor kompleksi tamamlandnda, saha komiserleri, amatr spor kulpleri, hakem ve gzlemciler dernei ve antrenrler derneinin de burada bulunacan syleyen Bakan Altepe, “Atclar spor kompleksi alan, Bursa il zel idaresi ile yaplan protokol gerei 20 yl sreyle Bykehir Belediyesi’ne tahsis edildi. Spor kompleksi 61 bin metrekare alan zerine konulandrld. adet suni im sahann ilki kullanma hazr hale getirildi. Kompleks iinde 3 adet suni im saha, 12 takmn ayn anda kullanabilecei 3 adet soyunma odas, 100’er kiilik 3 adet tribn, idari bina, 4000 metrekare atletizm antreman sahas, 230 metre atletizm kou parkuru, 900 metre kou parkuru ve 210 aralk otopark da bulunacak. Atclar, Namk Kemal ve Yeilba spor gibi takmlar da buradan yararlanacak. Sporun kalbi Atclar vadisinde, Veysel Karani’de atacak. Bursa sporun merkezi olacak” diye konutu.

“Salam ve salkl bir nesil yetitirelim”

alma ve Sosyal Gvenlik Bakan Faruk elik de Bursa’nn gzelliinin farkedildiini belirterek, “Bursa’da yaplan yatrmlarla ksa srede Trkiye’nin 3. byk kenti olacak. Kavak noktasnda bulunan Bursa’da yaplan yatrmlarla kent hzl bir ekilde mesafe alyor. Eitim vadisi ve spor kompleksinin birlikte olmas ok anlaml. Genlik ya eitimde ya sporda veya her ikisinde de kendisini gsterecek. Zamann boa kullanan bir genlii onaylamyoruz. Kentin yerel yneticilerinin grevi, genlere hizmet alanlarn ve eitim yuvalarn amaktr. Salam ve salkl bir nesil yetitirelim. Gelecei emanet edeceimiz genler, nereden gelip nereye gideceklerini bilsinler.

Trkiye’de spor alannda yaplanlarn ulusal medyada da dillendirilmesi gzel bir durum. lkemizin kymetini bilelim. Bu lkede, huzur, hizmet ve itibar var. Yereliyle geneliyle bu lkede hayatlarn aziz millete vakfeden yneticiler var. Siz ne kadar vnseniz ve biz de ne kadar hizmet etsek azdr. Bakalar iflaslarla urarken, biz dnya sralamasndaki yerimizi daha da ykselteceiz. Gelecek genlerin omuzlarnzda. Bugnden itibaren salkl bnyeye sahip olmak iin elden geleni yapmalyz” diye konutu.

Baarlarn devam gelecek

Osmangazi Belediye Bakan Mustafa Dndar ise Bursa’nn deerleriyle cazibe merkezi olduunu belirterek, “Bursa, spor yatrmlaryla Trkiye’nin nde gelen ehirleri arasnda yer alyor. Bursa’y sporda da marka kent haline getiriyoruz. Spora desteklerimiz artarak srecek. Salkl nesiller burada yetiecek, baarl genler kentimizi ve lkemizi baaryla temsil edecekler” dedi.

Bursa Amatr Spor Kulpleri Federasyonu Bakanvekili Ersin Ylmaz da Bursa’da son yllarda spor tesislerinin artmasnn nemli olduunu belirterek, Bursa’nn ‘2020 Olimpiyatlar’na ev sahiplii yapma hedefine doru emin admlar attn syledi. Ylmaz, “Artk spor adamlarnn baar iin mazereti kalmad. Yneticilerimiz Bursa’y spor tesisleriyle donatyor. Bu tesisleri kazandranlara 187 amatr spor kulb ve 500 bine yakn gencimiz adna ok teekkr ediyoruz” eklinde konutu.

AK Parti Bursa Milletvekili Tlin Erkal Kara ile ile belediye bakanlar, il genel meclis yeleri, muhtarlar, amatr spor kulpleri sporcular ve vatandalarn da youn katlm gsterdii al treninde, Bakan elik ve Bakan Altepe, penalt at yapt.

Kaynak: http://www.haberler.com/amator-futbola-devrim-niteliginde-tesis-3352731-haberi/

PostHeaderIcon Başkan Altepe: Bursa, spor merkezi olacak

Bursa’da, yazın toz toprak, kışın çamur içinde futbol oynayan amatör kulüplerin yıllardır çektikleri çileden kurtaracak tesisin ilk sahası törenle hizmete açıldı.

Osmangazi ilçesi Atıcılar Mahallesi’nde yapılan spor kompleksinin tamamlanan ilk sahasının açılış töreninde konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, Atıcılar Veysel Karani Mahallesi’ndeki eğitim vadisinin yanında yapılan spor kompleksinin gençler açısından önemli olduğunu belirterek, amatör sporun nabzının bu bölgede atacağını söyledi.

Spor kompleksinin tamamlanan ilk sahasında müsabakaların hemen başlayacağını kaydeden Başkan Altepe, “Modern tesislerde amatör spor müsabakalarımız gerçekleşecek. Büyükşehir Belediyesi olarak amatör spora her türlü desteğimizi sürdürüyoruz. Kısa zamanda bu kompleksteki diğer bölümlerin de tamamlanmasıyla, bölge sporun kalbi olacak.” dedi.

Bursa’da gözle görülür bir hareket yaşandığını anlatan Başkan Altepe, “Bursa’yı ve hemşehrilerimizi seviyoruz. Kentin her köşesinde, her semtte 1000 ayrı proje başlattık. Her proje, bulunduğu bölgeye hareket ve dönüşüm yaşatıyor. Adeta seçim maratonundaymışız gibi bu hizmetleri gerçekleştiriyoruz. Kısa zamanda Yıldırım’daki vadide bulunan Vatan Mahallesi spor tesislerinin açılışını yapacak, bilim ve teknoloji merkezinin temelini atacağız. Üst bölgeye de 250 bin metrekarelik Zafer Parkı’nı kazandıracağız. Bursa hızlı bir şekilde gelişip kalkınıyor. Bursa’ya birkaç ay uğramayanlar kenti çok değişmiş görüyor.” şeklinde konuştu.

Başkan Altepe, spor kenti Bursa’yı hedeflerken, Bursa’nın en çok sporcu yetiştiren ve en çok spor yapan kent olmasını da istediklerini dile getirdi. Bursa’da 7’den 70’e herkesin spor yapmasını istediklerini vurgulayan Altepe şunları kaydetti:

“Tüm mahallelerimizde yaya mesafede spor salonları olsun istedik ve Büyükşehir Belediyesi olarak 40’ın üzerinde spor salonu, 30 kapalı spor salonu, 9 yüzme havuzu ve değişik branşların yapıldığı salonlar da dahil olmak üzere toplam 95 tesisin çalışmaları başladı ve devam ediyor. Dönem bittiğinde 100’ün üzerinde tesis Bursa’ya kazandırılmış olacak. Şu anda sporda Bursa’nın rakibi yok.”

Her tesisin yeni başarılara mekan olduğunu kaydeden Başkan Altepe, Milli Eğitim Bakanlığı ve amatör spor kulüpleriyle birlikte çalışarak, milli takımlara en fazla sporcu veren şehirlerin başında gelmeyi istediklerini belirtti.

Bursa’nın şu anda sporda Türkiye’de 3. Sırada olduğunu belirten ancak bu rakamın yükseleceğini belirten Başkan Altepe, “Sporun kitlelerle buluşmasını hedefliyoruz. Gençlerimizle birlikte toplu spor etkinlikleri düzenliyor herkese spor keyfini tattırıyoruz. Amatör spor kulüplerinin maçlarını kendi taraftarlarını izlesin istedik. Bursa bu spor tesisleriyle bunu hissedecek.” dedi.

Atıcılar Spor Tesisleri’nin Bursa’daki amatör kümelerin yüzde 50’sinin ağırlığını karşıladığını anlatan Başkan Altepe, süper amatör küme, 1. ve 2. amatör küme, gençler ligi, u 15-16 maçlarının Atıcılar’da yapıldığını, var olan atletizm platformunun antrenman sahası olmadığı için daha önce uluslararası müsabakalara alınamıdığını ancak kompleks tamamlandığında bu konuda engel kalmayacağını kaydetti.

Atıcılar spor kompleksi tamamlandığında, saha komiserleri, amatör spor kulüpleri, hakem ve gözlemciler derneği ve antrenörler derneğinin de burada bulunacağını söyleyen Başkan Altepe, “Atıcılar spor kompleksi alanı, Bursa il özel idaresi ile yapılan protokol gereği 20 yıl süreyle Büyükşehir Belediyesi’ne tahsis edildi. Spor kompleksi 61 bin metrekare alan üzerine konuşlandırıldı. Üç adet suni çim sahanın ilki kullanıma hazır hale getirildi. Kompleks içinde 3 adet suni çim saha, 12 takımın aynı anda kullanabileceği 3 adet soyunma odası, 100’er kişilik 3 adet tribün, idari bina, 4000 metrekare atletizm antreman sahası, 230 metre atletizm koşu parkuru, 900 metre koşu parkuru ve 210 araçlık otopark da bulunacak. Atıcılar, Namık Kemal ve Yeşilbağ spor gibi takımlar da buradan yararlanacak. Sporun kalbi Atıcılar vadisinde, Veysel Karani’de atacak. Bursa sporun merkezi olacak.” diye konuştu.

Açılış törenine katılan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik de Bursa’nın güzelliğinin farkedildiğini söyledi. Bursa’da yapılan yatırımlarla kısa sürede Türkiye’nin 3. büyük kenti olacağını anlatan Çelik şöyle devam etti:

“Kavşak noktasında bulunan Bursa’da yapılan yatırımlarla kent hızlı bir şekilde mesafe alıyor. Eğitim vadisi ve spor kompleksinin birlikte olması çok anlamlı. Gençlik ya eğitimde ya sporda veya her ikisinde de kendisini gösterecek. Zamanını boşa kullanan bir gençliği onaylamıyoruz. Kentin yerel yöneticilerinin görevi, gençlere hizmet alanlarını ve eğitim yuvalarını açmaktır. Sağlam ve sağlıklı bir nesil yetiştirelim.

Geleceği emanet edeceğimiz gençler, nereden gelip nereye gideceklerini bilsinler. Türkiye’de spor alanında yapılanların ulusal medyada da dillendirilmesi güzel bir durum. Ülkemizin kıymetini bilelim. Bu ülkede, huzur, hizmet ve itibar var. Yereliyle geneliyle bu ülkede hayatlarını aziz millete vakfeden yöneticiler var. Siz ne kadar övünseniz ve biz de ne kadar hizmet etsek azdır.

Başkaları iflaslarla uğraşırken, biz dünya sıralamasındaki yerimizi daha da yükselteceğiz. Gelecek gençlerin omuzlarınızda. Bugünden itibaren sağlıklı bünyeye sahip olmak için elden geleni yapmalıyız.”

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar ise Bursa’nın değerleriyle cazibe merkezi olduğunu belirterek, “Bursa, spor yatırımlarıyla Türkiye’nin önde gelen şehirleri arasında yer alıyor. Bursa’yı sporda da marka kent haline getiriyoruz. Spora desteklerimiz artarak sürecek. Sağlıklı nesiller burada yetişecek, başarılı gençler kentimizi ve ülkemizi başarıyla temsil edecekler.” dedi.

Bursa Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanvekili Ersin Yılmaz da Bursa’da son yıllarda spor tesislerinin artmasının önemli olduğunu belirterek, Bursa’nın ‘2020 Olimpiyatları’na ev sahipliği yapma hedefine doğru emin adımlar attığını söyledi.

Yılmaz, “Artık spor adamlarının başarı için mazereti kalmadı. Yöneticilerimiz Bursa’yı spor tesisleriyle donatıyor. Bu tesisleri kazandıranlara 187 amatör spor kulübü ve 500 bine yakın gencimiz adına çok teşekkür ediyoruz.” şeklinde konuştu.

AK Parti Bursa Milletvekili Tülin Erkal Kara ile ilçe belediye başkanları, il genel meclis üyeleri, muhtarlar, amatör spor kulüpleri sporcuları ve vatandaşların da yoğun katılım gösterdiği açılış töreninde, Bakan Çelik ve Başkan Altepe, penaltı atışı yaptı.

Kaynak: http://www.anadoluhaber.net/baskan-altepe-bursa-spor-merkezi-olacak-h145342.html

Şubat 2012
P S Ç P C C P
« Kas   Mar »
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
272829